Asks bedömning

Ask under ett träningspass med Gummi.Ask har visats 2 gånger. Som 6-åring av Johan Häggberg och som 8-åring av Gudmundur Einarsson. Ask är rankad förstaklass. Han har jämna poäng och är mycket ridbar i alla gångarter. Han har ett underbart temperament.
Ask är gårdens egna uppfödning, hans mamma är Runa från Gullunge, pappa är Thrymur fra Geirshlid.

                          2006-08-13                                                       2008-06-12

Huvud:                       8,0                                                                  8,0
Hals:                         8,0                                                                  8,0
Rygg-kors:                 8,5                                                                  8,0
Proportioner:             8,0                                                                  8,0
Benkvalitet:               8,5                                                                  9,0
Benställning:              7,5                                                                  7,5
Hovar:                       9,5                                                                  8,5
Man o svans:               9,5                                                                 8,5
Totalt exteriör:          8,36                                                              8,21

Ask sköter plogningen.


Tölt:                          8,0                                                                 8,0
Kort tölt:                   7,5                                                                  7,5
Trav:                         7,5                                                                  8,0
Pass:                         5,0                                                                   8,0
Galopp:                     8,5                                                                   8,5
Kort galopp:               8,5                                                                   8,0
Vilja:                         8,5                                                                   8,0
Form under ryttare:    8,0                                                                   8,0
Skritt:                        6,5                                                                   7,5

Totala ridegenskaper: 7,59                                                              8,03

Totalt:                       7,90                                                               8,10 

Betäckningsavtal 2017 OBS: Ask tar inte längre emot ston.

Ask från GullungeHärmed är stoägaren och hingstägaren överens om följande:
 

Stoet kommer att hand- eller  fribetäckas.
När stoet lämnas är det utan skor, avmaskat och försäkrat.
Stoägaren försäkrar också att stoet under de senaste tre veckorna före dags datum inte visat några tecken på sjukdom eller vistats i stall eller hagar där andra hästar varit sjuka.
Har stoet gått gall året innan ska bakterieprov vara taget när det lämnas.
Stoägaren lämnar stoets registreringshandlingar i samband med att stoet lämnas.
Språngavgiften är 1500 kronor plus 4500 kronor, betalas senast när stoet hämtas. Om stoet inte blir dräktigt, eller förlorar sitt föl under de första 50 dagarna, återfår stoägaren 4500 kronor. Förlusten av föl som förolyckas efter 50 dagars dräktighet täcks av stoägarens försäkring.
Hästägare med bedömt sto (7,5 o uppåt) och hästägare som lämnar fler än ett sto får rabatt med 500 kronor per sto och betalar alltså 1000 + 4500 kronor.  Sto som återkommer för att få sitt andra Askföl får också rabatt med 500 kr.
Betesavgift på 65 kronor per dygn betalas när stoet hämtas.
Moms ingår i priserna.
Stoavgiften inbetalas till SIF innan stoet anländer till Gullunge.
Det är upp till stoägaren om stoet går kvar för ultraljud och eventuell ombetäckning eller om stoägaren vill ta hem stoet mellan brunstperioderna.
Kostnader för ultraljud betalas av stoägaren.
Även kostnader för veterinäravgift och medicinering vid eventuella bakterieprov eller skador betalas av stoägaren.
Hingstägaren ansvarar ej för eventuella skador som stoet, och eventuellt medföljande föl, kan råka ut för under betäckningstiden.
Vid akuta situationer har hingstägaren rätt att kontakta veterinär utan tillstånd från stoägaren om denne inte går att nå på telefon.
Stoet kommer under vistelsen hos Ask att gå i hagar med elstängsel där det kommer att ha god tillsyn.Stoets namn och reg.nummer:                                                                                     Hingstägare:
                                                    
                                                                                                                                 Sofi Piehl
                                                                                                                                 Gullunge 195
                                                                                                                                 76292 Rimbo
Stoägarens namn, adress och telefonnummer:                                                               Tel:               
                                                                                                                                    0709 905149
Namnunderskrift: