Halvsyskonen Is, 4 år, och Isak 9 år, (Newforest-Morgankorsningar) plåtades en dag Ulla-Britt Block.

2 i sandenaldrig i livet mattekolla i alla fallis hopparavsprång
bådatvåfina paret 2fina paret 3full rullai vattnet
ingen rädder för vattnetis galoppis i vattnet 2is i vattnetis paradgtrav
is plaskaris på kullenis sofiis vattentravis
isak hoppar 2isak plaskarisakvattentravisgaloppner i vattnet
stilstudie 2stilstudie sofitufft parvattenspegel